Musikkårens instrument

Den marina musikkåren är en blåsorkester bestående av två flöjter, en oboe, en fagott, sju klarinetter, en fagott, två saxofoner, tre valthorn, fyra trumpet/kornett, två tromboner, en bastrombon, en eufonium, två tubor, en kontrabas och tre slagverk. Dessutom finns en flaggtrumslagare och en musikdirektör. I denna text kommer de olika instrumenten att gås igenom var för sig.

Flöjt

Det finns många olika typer av flöjter, men de brukar delas in i två huvudgrupper, spaltflöjter och kantflöjter. Flöjter har funnits i många tusentals år och är ett av de äldsta instrument som finns. Den äldsta flöjt som har hittats är en flöjt av mammutben som är minst 30 000 år gammal.

Man får fram ljud i en flöjt genom att en luftpelare stöter emot en kant inuti flöjten. Detta kallas för luftbladsprincipen. Beroende på hur lång luftpelaren är så pendlar luftbladet med olika hastighet, vilket ger olika toner.

Oboe

Oboe är ett träblåsinstrument och utvecklades under 1600-talet i Frankrike. En föregångare till oboen är skalmejan, vilket var det instrument spelades i föregångaren till den marina musikkåren. Oboen är så kallat rik på övertoner och man hör den bra över de andra instrumenten. Oboen låter som allra bäst i sitt mellanregister där den klingar vackert. Den används ofta för att spela melodier och solon. Om man försöker spela för djupa eller för höga toner med oboen får man inte den vackra klang som annars karaktäriserar den.

Fagott

Även fagotten är ett träblåsinstrument, men med ett vikt resonansrör. Fagotten har en ton som påminner mycket om en människas röst. Vid lägre toner är klangen djup och dov, i mellanregistret varm och vid högre toner mer nasal och genomträngande. Det är ofta fagotten som får spela de mer ”komiska” rollerna i en orkester, på grund av sin röstlika klang.

Saxofon

Saxofon är också ett träblåsinstrument, trots att den är gjord av metall. Den räknas till detta på grund av sin konstruktion med rörblad och fler än två öppningar. Saxofonen används idag mycket till popmusik och jazz, men var från början tänkt att spela i orkester och militär. Det finns saxofoner i olika storlekar som varierar i olika tonlägen. Den skapades på 1840-talet av en man vid namn Adolphe Sax, vilket gav den dess namn.

Valthorn

Valthornet är ett bleckblåsinstrument och har utvecklats från jakthornet. Jakthornet utvecklades i Frankrike under slutet av 1600-talet. Ett så kallat dubbelhorn, som innehåller ett horn stämt i F och ett stämt i Bess , har ett tonomgång på nästan fyra oktaver, även om de flesta valthornister inte kan nå de allra högsta tonerna.

Trumpet/kornett

Trumpeten, tillsammans med kornetten, är det bleckblåsinstrument som kan nå de högsta tonerna. Hur stort tonomfång en trumpet får beror mycket på den som spelar. Man brukar dock räkna med omkring två och en halv oktav. Ljudet i en trumpet skapas av att man med vibrerande läppar blåser in i munstycket. Tonhöjd och klang regleras av hur man blåser. På trumpeten finns flera ventiler, som finns för att få fram toner mellan naturtonerna. Trumpetens klang är genomträngande och den spelar ofta tillsammans med tromboner och valthorn för att skapa en mäktig klang. Men trumpeten kan också spela svagt och finstämt och är ett vanligt soloinstrument. Varje trumpet i orkestern brukar ha individuella stämmor.

Kornetten är också ett bleckblåsinstrument och påminner mycket om trumpeten. Kornetten har en något mjukare klang än trumpeten och är också utformad lite annorlunda.

Trombonen

Trombonen är också ett bleckblåsinstrument, men som till skillnad från andra bleckblåsinstrument använder ett drag för att reglera tonhöjden. Draget är steglöst, precis som en sångröst eller ett stråkinstrument, och trombonen kan enkelt glida mellan olika toner (glissando). Tonhöjden kan också ändras genom att förändra sättet man blåser in i munstycket på, vilket gör att det inte finns någon gräns för registrets omfång.

Eufonium

Eufonium är även detta ett bleckblåsinstrument och ingår i tubafamiljen. Eufoniet har en rundare klang än trombonen, men rör sig i samma tonregister. Eufoniet har ofta en dominerande roll i olika marscher, men används idag också i många brassensembler.

Tuba

Tuban är ett bleckblåsinstrument, och man använder oftast en bastuba. Bastuban når låga toner, och kan vara stämd i olika tonarter.

Kontrabas

Kontrabasen är ett stråkinstrument med fyra strängar. Den kan spelas med en stråke, eller knäppas på med fingrarna. Den är det stråkinstrument som når de djupaste tonerna.

Slagverk

Slagverk är ett samlingsnamn för olika slaginstrument som spelas med händerna eller med någon form av klubbor. Det kan till exempel vara pukor eller cymbaler och tamburiner.