Bevara musikkåren

Orkestermusik och instrument

Den marina musikkåren

Historian

Den marina musikkåren går tillbaka flera hundra år i tiden. Redan på 1680-talet fanns det musiker och ensembler som tjänstgjorde inom flottan och som spelade ombord på dess fartyg. I Karlskrona har det sedan år 1685, då Amiralitetskyrkan var färdigbyggd, funnits musiker från marinen. Den nybyggda kyrkan skulle invigas och musikerna gick omkring i staden för att informera om detta.  Tidigare kallades kåren för Flottans musikkår eller Flottans musikkår i Karlskrona.

De första musikerna spelade pukor och skalmeja, men med tiden har fler och fler instrument lagts till. Under 1700-talet utökades kåren med ett flertal olika blåsinstrument.

År 1862 bildades formellt sett den Kungliga Flottans Musikkår i Karlskrona under ledning av musikdirektör August Friedrich Fiedler. Kåren fortsatte att växa och kunde så småningom också ha en ensemble på land, tillsammans med de musiker som verkade till sjöss. Under det andra världskriget var man uppe i 45 musiker.

År 1993 fick musikkåren sitt nuvarande namn då Försvarsmakten började att återigen organisera militärmusiken och kåren återigen blev en militär musikkår.

Musikkårens funktion vid högtider

Den marina musikkåren spelar framför allt på förbandsspelningar och konserter i södra Sverige. Ibland händer det dock att man även spelar för hovstaterna och regeringen vid till exempel högvaktsavlösningar, statsbesök eller audienser.

Den marina musikkåren är en av världens mest framstående blåsorkestrar och spelar även utomlands, man har turnerat i flera olika länder genom åren.

Instrument i musikkåren

Fram till bildandet av Kungliga Flottans Musikkår år 1862 hade kåren endast bestått av mässingsinstrument. Men omkring denna tid började också träblåsinstrument att användas i kåren, och den i dagens läge största största sektionen, klarinetterna, introducerades år 1915. Idag ingår följter, oboe, klarinetter, saxofoner, horn, trumpet eller kornetter, tromboner, eufonium, tubor, kontrabas och slagverk.

Musik vanligen spelad av musikkåren

En marsch är ett musikstycke med en tydlig rytm som passar bra att marschera till. De marscher som främst spelas i Sverige idag komponerades under 1800- och 1900-talet. Exempel på marscher som kan spelas av en musikkår är till exempel hemvärnets marsch av Helge Damberg och Flottans sjömansskolors marsch skriven av Sam Rydberg. Flottans sjömansskolors marsch antogs av Flottans sjömansskolor, som sedan blir Karlskronas örlogsskolor, som förbansmarsch år 1942.

Marinens musikkår har spelat in ett flertal skivor, både med marschmusik och annan musik. Man har bland annat spelat in en skiva med musik av Albert Löfgren. Albert Löfgren levde under den senare delen av 1800-talet och den tidigare delen av 1900-talet. Löfgren hade ett stort intresse för svensk folkmusik och komponerade polkor, mazurkor och valser. Han har även komponerat marschen Karl-Johans marsch.

Återkommande event

Marinens musikkår spelar omkring 150 gånger på ett år. En återkommande spelning är Marinchefens konsert i Berwaldhallen. Denne spelning äger rum i mars varje år och har vid varje tillfälle olika teman, till exempel Havets skepnader. Temat brukar speglas i musikvalet. Förutom i Berwaldhallen brukar också marinchefens konsert spelas på flera orter i Sverige, såsom Eskilstuna, Tranås, Stockholm och Karlskrona.

Den första maj spelas försa majreveljen som en uppstart på verksamheten under våren och sommaren. Man brukar också spela en vårkonsert i Amiralitetskyrkan, där man bjuder på en variation av olika musikstilar. Även denna konsert brukar sedan framföras på flera orter.

Ett annat återkommande event är när Riskföreningen Unga Musikanter har sin årliga festival för ungdomsorkestrar. Då brukar Marinens Musikkår framföra en konsert i Västerås konserthus för de ungdomar som deltar i festivalen.

Under våren brukar Sveriges talman bjuda in riksdagsledamöter och andra gäster till en middag, och även där brukar Marinens Musikkår få möjlighet att spela. Man spelar ofta också på andra statscermonier.

Under Sveriges nationaldag brukar musikkåren befinna sig i Stockholm och spela under festligheterna där. På morgonen ”blåser man upp” flaggan vid det kungliga slottet och vid Vasamuseet. Därefter håller man en konsert på den inre borggården, följt av en konsert på den yttre borggården.

I Vasaskjul genomförs varje år också traditionsenligt en konsert varje sommar. Även denna konsert kan ha olika teman, till exempel filmmusik.

Den marina musikkåren är en professionell musikkår inom militären och har 30 heltidsanställda musiker. Den nuvarande musikkåren är förlagd i Karlskrona. Det är en av de bästa blåsorkestrar som finns i hela världen och har turnerat i flera olika länder runtom i världen.

Ursprung

Den marina musikkåren går tillbaka flera hundra år i tiden. Redan på 1680-talet fanns det musiker och ensembler som tjänstgjorde inom flottan och som spelade ombord på dess fartyg. I Karlskrona har det sedan år 1685, då Amiralitetskyrkan var färdigbyggd, funnits musiker från marinen. Den nybyggda kyrkan skulle invigas och musikerna gick omkring i staden för att informera om detta.  Tidigare kallades kåren för Flottans musikkår eller Flottans musikkår i Karlskrona.

De första musikerna spelade pukor och skalmeja, men med tiden har fler och fler instrument lagts till. Under 1700-talet utökades kåren med ett flertal olika blåsinstrument.

År 1862 bildades formellt sett den Kungliga Flottans Musikkår i Karlskrona under ledning av musikdirektör August Friedrich Fiedler. Kåren fortsatte att växa och kunde så småningom också ha en ensemble på land, tillsammans med de musiker som verkade till sjöss. Under det andra världskriget var man uppe i 45 musiker.

År 1993 fick musikkåren sitt nuvarande namn då Försvarsmakten började att återigen organisera militärmusiken och kåren återigen blev en militär musikkår.

Musikkårens funktion

Den marina musikkåren spelar framför allt på förbandsspelningar och konserter i södra Sverige. Ibland händer det dock att man även spelar för hovstaterna och regeringen vid till exempel högvaktsavlösningar, statsbesök eller audienser.

Den marina musikkåren är en av världens mest framstående blåsorkestrar och spelar även utomlands, man har turnerat i flera olika länder genom åren.

Instrument i musikkåren

Fram till bildandet av Kungliga Flottans Musikkår år 1862 hade kåren endast bestått av mässingsinstrument. Men omkring denna tid började också träblåsinstrument att användas i kåren, och den i dagens läge största största sektionen, klarinetterna, introducerades år 1915. Idag ingår följter, oboe, klarinetter, saxofoner, horn, trumpet eller kornetter, tromboner, eufonium, tubor, kontrabas och slagverk. Nu för tiden kan det vara svårt att hitta musikinstrument för orkestermedlemmar eftersom de har ganska specifika behov som inte kan tillhandahållas av stormarknadsliknande musikhandlare. Det finns fortfarande välsorterade musikaffärer, lokalt och regionalt runt om i Sverige. Flera av butikerna har även webbutiker där det går att beställa direkt hem från nätet.

Musik vanligen spelad av musikkåren

En marsch är ett musikstycke med en tydlig rytm som passar bra att marschera till. De marscher som främst spelas i Sverige idag komponerades under 1800- och 1900-talet. Exempel på marscher som kan spelas av en musikkår är till exempel hemvärnets marsch av Helge Damberg och Flottans sjömansskolors marsch skriven av Sam Rydberg. Flottans sjömansskolors marsch antogs av Flottans sjömansskolor, som sedan blir Karlskronas örlogsskolor, som förbansmarsch år 1942.

Marinens musikkår har spelat in ett flertal skivor, både med marschmusik och annan musik. Man har bland annat spelat in en skiva med musik av Albert Löfgren. Albert Löfgren levde under den senare delen av 1800-talet och den tidigare delen av 1900-talet. Löfgren hade ett stort intresse för svensk folkmusik och komponerade polkor, mazurkor och valser. Han har även komponerat marschen Karl-Johans marsch.

Återkommande event

Marinens musikkår spelar omkring 150 gånger på ett år. En återkommande spelning är Marinchefens konsert i Berwaldhallen. Denne spelning äger rum i mars varje år och har vid varje tillfälle olika teman, till exempel Havets skepnader. Temat brukar speglas i musikvalet. Förutom i Berwaldhallen brukar också marinchefens konsert spelas på flera orter i Sverige, såsom Eskilstuna, Tranås, Stockholm och Karlskrona.

Den första maj spelas försa majreveljen som en uppstart på verksamheten under våren och sommaren. Man brukar också spela en vårkonsert i Amiralitetskyrkan, där man bjuder på en variation av olika musikstilar. Även denna konsert brukar sedan framföras på flera orter.

Ett annat återkommande event är när Riskföreningen Unga Musikanter har sin årliga festival för ungdomsorkestrar. Då brukar Marinens Musikkår framföra en konsert i Västerås konserthus för de ungdomar som deltar i festivalen.

Under våren brukar Sveriges talman bjuda in riksdagsledamöter och andra gäster till en middag, och även där brukar Marinens Musikkår få möjlighet att spela. Man spelar ofta också på andra statscermonier.

Under Sveriges nationaldag brukar musikkåren befinna sig i Stockholm och spela under festligheterna där. På morgonen ”blåser man upp” flaggan vid det kungliga slottet och vid Vasamuseet. Därefter håller man en konsert på den inre borggården, följt av en konsert på den yttre borggården.

I Vasaskjul genomförs varje år också traditionsenligt en konsert varje sommar. Även denna konsert kan ha olika teman, till exempel filmmusik.