Bevara musikkåren

Orkestermusik och instrument

Blogg

Sveriges marina musikkår, förr och nu

Den svenska musikkåren består i dag av 30 yrkesmusiker som alla är anställda på heltid, och de är stationerade i Karlskrona, som är den stad musikkåren bildades i under 1680-talet. Varje år har de omkring 150 uppträdanden, som exempelvis vid officiella statsbesök, högvakter, kungliga audienser, tattooer med mera. Marinens Musikkår har spelat ceremonimusik vid flera […]

Läs mer

Musikkårens instrument

Den marina musikkåren är en blåsorkester bestående av två flöjter, en oboe, en fagott, sju klarinetter, en fagott, två saxofoner, tre valthorn, fyra trumpet/kornett, två tromboner, en bastrombon, en eufonium, två tubor, en kontrabas och tre slagverk. Dessutom finns en flaggtrumslagare och en musikdirektör. I denna text kommer de olika instrumenten att gås igenom var […]

Läs mer