Musikkårens instrument

Den marina musikkåren är en blåsorkester bestående av två flöjter, en oboe, en fagott, sju klarinetter, en fagott, två saxofoner, tre valthorn, fyra trumpet/kornett, två tromboner, en bastrombon, en eufonium, två tubor, en kontrabas och tre slagverk. Dessutom finns en flaggtrumslagare och en musikdirektör. I denna text kommer de olika instrumenten att gås igenom var […]

Läs mer